Polityka prywatności

Twoja prywatność jest naszym priorytetem

Genius Trading Ltd („GeneTrade”) zobowiązuje się do ochrony wszystkich danych osobowych przekazywanych nam przez naszych cenionych klientów. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe, które zbieramy od osób, które ubiegają się o nasze produkty i usługi lub je otrzymują. Postanowienia niniejszego zawiadomienia dotyczą zarówno byłych, jak i obecnych klientów.

Dlaczego i jak gromadzimy dane osobowe

Kiedy składasz wniosek o konto w Genius Trading Ltd lub utrzymujesz go, zbieramy dane osobowe o Tobie w celach biznesowych, takich jak ocena potrzeb finansowych, przetwarzanie wniosków i transakcji, informowanie Cię o produktach i usługach, które mogą być interesujące dla Ciebie i zapewnianie obsługi klienta.

Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują:

  • Informacje, które nam przekazujesz na temat wniosków i innych formularzy, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia i zawód.
  • Informacje o Twoich transakcjach z nami.
  • Informacje, które nam przekazujesz w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, takie jak paszport lub otrzymane od innych podmiotów niepowiązanych z Genius Trading Ltd.

Dzielenie się informacjami

Możemy udostępniać dane osobowe opisane powyżej w celach biznesowych, takich jak obsługa kont klientów i informowanie klientów o nowych produktach i usługach, zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje, które udostępniamy w celach marketingowych, są ograniczone informacjami opisanymi powyżej, takimi jak imię i nazwisko, adres i informacje o koncie.

Aby wesprzeć oferowane przez nas produkty i usługi finansowe, możemy udostępniać dane osobowe opisane powyżej zewnętrznym dostawcom usług i marketerom, którzy nie są z nami powiązani, w tym:

Instytucje usług finansowych (np. doradcy, dealerzy, brokerzy, firmy powiernicze i banki), z którymi mamy wspólne umowy marketingowe, takie jak umowy dotyczące sprzedaży usług finansowych lub produktów, które wspólnie oferujemy, popieramy lub sponsorujemy.

Firmy objęte umową o świadczenie usług dla nas lub w naszym imieniu, takie jak dostawcy, którzy przygotowują i wysyłają oświadczenia i potwierdzenia transakcji lub zapewniają przetwarzanie danych GeneTrade, konserwację i rozwój oprogramowania komputerowego, usługi przetwarzania i marketingu. Firmy te działają w naszym imieniu.

Firmy te, działając w naszym imieniu, są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych. Możemy również ujawniać dane osobowe niepowiązanym spółkom i organom regulacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na przykład możemy ujawnić dane osobowe w celu współpracy z organami regulacyjnymi i ścigania w celu spełnienia wezwań sądowych lub innych oficjalnych żądań oraz w razie potrzeby ochrony naszych praw. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności, nie będziemy wykorzystywać danych osobowych w innym celu, chyba że opiszemy, w jaki sposób takie informacje będą wykorzystywane, w momencie ich ujawnienia lub uzyskamy Twoją zgodę.

Dostęp do danych osobowych i ich poprawianie

Staramy się, aby dokumenty klientów były kompletne i dokładne. Zapewnimy ci rozsądny dostęp do informacji na Twój temat. Większość tych informacji zawarta jest w wyciągach z kont, które od nas otrzymujesz oraz w aplikacjach, które przesyłasz w celu uzyskania naszych produktów i usług. Zachęcamy do przejrzenia tych informacji i powiadomienia nas, jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje powinny zostać poprawione lub zaktualizowane. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące swoich danych osobowych lub niniejszej informacji o prywatności, skontaktuj się z nami.

FeedBack

We'd love to hear your feedback!